بنر


فريب تبليغات کفش هاي قدبلندي را نخوريد
دبير انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران گفت:از ديگر روش هاي نادرست رايج براي افزايش قد تبليغ انواع کفش ها است که چيزي جز فريبکاري نبوده و نه تنها افزايش قد در پي ندارند بلکه در برخي موارد مي تواند زيانبار نيز باشد.
هاشمي توصيه کرد :براي تعيين ميزان قد مورد انتظار و نحوه دستيابي به آن از پزشک خود جهت طراحي يک برنامه غذايي صحيح و الگوي فعاليت بدني مناسب کمک بخواهيد و هرگز دارويي را بدون تجويز پزشک مصرف نکنيد.

تغذيه مناسب در دوران کودکي و نوجواني
دبير انجمن پيشگيري و درمان چاقي ايران با بيان اينکه تغديه مناسب تا حدي بر افزايش قد کودکان موثر است، اظهار داشت:رعايت اصول تغذيه مناسب به خصوص در دوران کودکي و پيروي از يک رژيم غذايي متنوع و متعادل به هنگام رشد زمينه را براي قد بلندي فراهم خواهد کرد.
وي ادامه داد:تا زماني که صفحات رشد استخواني باز باشند مي توان انتظار داشت که قد افزايش پيدا کند.

ادامه مطلب...

 
بنر
آخرین پزشک سایت: اميدرضا پيرنظر
بنر
بنر
اعضا : 8444
مطالب و محتوا : 1481
بنر
به پایگاه افزایش قد امتیاز دهید: